PEJ-Førstehjælp førstehjælpsuddannelse førstehjælpskurser
Tlf 4369 1425
Beskrivelse af hjertestarter-AED

Beskrivelse af

ZOLL AED PLUS HJERTESTARTER

 

ZOLL AED Plus hjertestarter


Kunstigt åndedræt og hjertemassage er vigtig førstehjælp, som kan være forudsætning for at redde liv og førlighed. Men en hjertestarter øger chancen for overlevelse og overlevelse med mest mulig førlighed betydeligt!

En hjertestarter er derfor en af de mest effektive måder til at behandle et hjertestop.

Gør en forskel og red liv

ZOLL AED Plus, er den eneste hjertestarter med indbygget REAL CPR Help®, som måler og registrerer hvordan du giver hjertemassage - og som giver dig feedback, der hjælper dig med at gøre det rigtigt. Meddelelser via lyd og billeder hjælper dig til at yde livreddende førstehjælp med selvtillid og overblik.

Feedback i forhold til hjertemassagen

ZOLL 's patenterede elektroder måler hjertemassagens hastighed og dybde. En stemme i hjertestarteren fortæller dig hele tiden om du giver effektiv og rigtig hjertemassage - og vejleder dig med udtryk som "tryk hårdere" eller "god hjertemassage". Endvidere hjælper hjertestarteren dig med at følge den anbefalede frekvens på 100 kompressioner per minut.

Unikt grafisk og brugervenligt design

Et billede siger mere end tusind ord. Den unikke grafiske brugerflade på AED Plus hjertestarteren - billeder kombineret med tekst og dansk stemmevejledning - hjælper dig igennem hvert enkelt trin i den livreddende førstehjælp.

1-bevidsthed2-1123-luftveje4-kontroller5-elektroder6-analyser

 7-stoed 8-massage9-luft

Lys på billederne gør opmærksom på hvad der skal gøres - i den rigtige rækkefølge. Tekst og lyd svarer til billederne og er med til at få dig til at udføre de vigtige handlinger, der kan redde liv. Billederne og lydene sikrer, at alt foretages i korrekt rækkefølge, og at eventuelle stød gives hurtigt.

Én elektrode er nemmere end to

AED Plus hjertestarteren indeholder ZOLL's patenterede elektroder CPR-D•padz™, der er to elektroder samlet i ét stykke med indbygget Real CPR Help. Ved at gå efter håndplaceringen for hjertemassagen placeres elektroderne let og hurtigt, og rigtigt, på den tilskadekomne - og dermed spares livsvigtige sekunder.

Mindre vedligehold og lave driftsomkostninger

AED Plus hjertestarteren udfører automatisk selv-test, der sikrer dig, at hjertestarteren altid er klar til brug. 

AED Plus hjertestarteren anvender billige og miljøvenlige håndkøbsbatterier (Duracell eller VARTA), som er nemme at udskifte og som holder fem år i stand-by-tilstand. Elektroderne har ligeledes en holdbarhed på fem år - og driftsomkostninger begrænses dermed til nye elektroder og batterier hvert femte år.

Hjerteforeningen og Sundhedsstyrelsen

Z
OLL AED Plus hjertestarter anbefales af Hjerteforeningen, og efterlever samtidigt Sundhedsstyrelsens krav og specifikationer til en hjertestarter.

Iøjnefaldende og robust design

Frygten for at lave fejl eller at gøre noget forkert er blandt de største barrierer for at hjælpe et menneske, der rammes af hjertestop. En hjertestarter må derfor ikke virke kompliceret eller afskrækkende. Derfor er AED Plus hjertestarteren konstrueret i et overskueligt og nemt tilgængeligt design. Endvidere betyder den grønne farve, at apparatet er synligt i hverdagen.

Intelligent hjælp til børn

ZOLL AED Plus hjerterstarteren kan defibrillere børn, der er op til 8 år gamle ved hjælp af elektroderne pedi•padz® II. Når pedi•padz II er tilsluttet hjertestarteren, registrerer AED Plus at det er et barn, der skal reddes. Eftersom der til AED Plus hjertestarteren er udviklet en EKG-analyse med særligt henblik på børns hjertefrekvens, sammenholdt med passende defibrilleringsenerginiveauer, kan AED Plus anvendes til at redde både børn og voksne.

Understøtter overlevelseskæden

ZOLL AED Plus understøtter Det Europæiske Redningsråds komplette overlevelseskæde, fra "KONTROLLER BEVIDSTHED" til og med udførelse af Hjerte-Lunge-Redning (HLR). Indtil elektroderne er påsat, giver AED Plus meddelelse om alle de ting, som skal gøres inden første hjerteanalyse, herunder at ringe efter hjælp og udførelse af ABC-vurderinger (frie luftveje, vejrtrækning, blodcirkulation).

Bedste beskyttelse mod indtrængning af støv og vand

AED Plus har en IP-klassificering (ingress protection, indtrængningsbeskyttelse) på IP55 for støv og vand, hvilket er den højeste IP-klassificering for nogen AED på markedet i dag. Dette gør det muligt at placere apparatet på ideelle steder og således have hurtig adgang til en AED i akutte situationer, som kan forekomme udendørs, tæt på vand og fugt eller i støvede omgivelser med mange små luftbårne partikler.