PEJ-Førstehjælp førstehjælpsuddannelse førstehjælpskurser
Tlf 4369 1425
Generelle betinmgelser

Betingelser ved køb ved PEJ-Førstehjælp:

Bestilling og aftale:
Når detaljer og aftaler vedrørende bestilling af kursus er på plads fremsendes en ordrebekræftelse, hvorefter aftalen betragtes som bindende.
Ved bestilling af kurser og aktiviteter accepteres samtidigt de generelle betingelser.

Afbestilling:
Kurset kan afbestilles vederlagsfrit indtil 4 uger før aftalt kursusstart.
Ved afbestilling mellem 2 og 4 uger før kursusstart faktureres kunden 50% af det fulde kursusbeløb.
Ved afbestilling 2 uger eller mindre før aftalt kursusstart faktureres kunden det fulde kursusbeløb.

Faciliteter:
Kunden stiller egnede undervisningsfaciliteter/ lokaler til rådighed til gennemgang af bestilt kursus.
Såfremt der ikke er PC-Projektor til rådighed skal dette oplyses ved indgåelse af aftale om kursus.

Registrering:
Kunden sikrer udlevering af deltageroplysninger i forbindelse med regisreringer, evt. udstedelse af kursusbeviser etc.
Registrering, opbevaring og sletning af sådanne data sker i henhold til dansk datalovgivning, samt i forbindelse med udstedelse af førstehjælpsbeviser i henhold til retningslinjer udgivet af Dansk Førstehjælpsråd.

Betaling:
Efter afholdt kursus fremsendes faktura via email, med mindre andet er aftalt.
Betalingsfrist er som udgangspunkt altid 10 kalenderdage, med mindre andet er aftalt, hvilket i så fald fremgår af faktura.
Ved manglende betaling opkræves et rykkergebyr på kr. 100.-. og der følges rykkerprocedurer i henhold til forbrugerombudsmanden.

Sikkerhed:
På førstehjælpskurserne er der indlagt praktiske øvelser. PEJ-Førstehjælp er ikke erstatningsansvarlig over for kursister eller for kursisters tøj, værdigenstande, briller mm., såfremt der måtte opstå skader på disse i forbindelse med gennemgang af kursus.

Kørsel:
PEJ-Førstehjælp kan opkræve kørselsgodtgørelse efter gældende takster efter aftale og normalt ved arrangementer med mere end 25 Km transportafstand.