PEJ-Førstehjælp førstehjælpsuddannelse førstehjælpskurser
Tlf 4369 1425
Færdselsrelateret Førstehjælp (8 timer)

Færdselsrelateret førstehjælp

Indhold og kursusplan: Lovpligtigt førstehjælpskursus, hvilket betyder, at hvis man skal erhverve kørekort, da skal man gennemgå eller have gennemgået et 8 timers førstehjælpskursus inden man indstiles til køreprøve. Kurset omfatter Førstehjælp ved hjertestop samt Færdselsrelateret Førstehjælp

Formål:  Kursisterne skal erhverve teoretisk og praktisk kendskab til førstehjælp, således at de kan yde førstehjælp i tilfælde af hjertestop og samt førstehjælp i forbindelse med ulykker eller pludselig opstået sygdom.

Mål: Kursisten skal kunne alarmere samt være i stand til genoplive og/eller stabilisere personer efter et hjertestop, en ulykke er sket eller pludselig sygdom opstået indtil proffesionel hjælp når frem og overtager ansvaret.

Indhold: Færdselsrelateret førstehjælpskursus - 8 timer omfatter:
• Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Forebyggelse
• Nødflytning
• Bevidsthedstilstande
• Trinvis førstehjælp til bevidstløse med/uden vejrtrækning
• Stabilt sideleje
• Hjertelungeredning voksne / børn
• Årsager til chok
• Førstehjælp til blødninger
• Forhold ved trafik-og færdselsrelateret ulykker
• Hovedlæsioner
• Skader på nakke / rygsøjle / bækken
• Knoglebrud / forstuvninger
• Situationsøvelser / praktiske øvelser

Varighed:                          8 timer

Antal deltagere:                 Min 12 – Max 16

Pris:                                    kr. 675, - inkl.moms pr.deltager

Særlige forhold/bestemmelser:

  1. Deltagerforudsætninger:Ingen

  2. Kontrol:Mundtlig og praktisk feedback

  3. Uddannelsesbevis:Der udstedes bevis i.h.t. Dansk Førstehjælpsråds
    retningslinjer ved gennemført uddannelse

Instruktører:                      Instruktør i førstehjælp, godkendt af Dansk Førstehjælpsråd

Litteratur:                           I uddannelsen anvendes bøger og materialer, der er udarbejdet i
                                            henhold til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

 

PEJ-Førstehjælp, v/Claus Pejtersen, Storeholm 54, 2670 Greve,
Tlf. 4369 1425 / 2984 9595, Cvr: 3624 9447
e-mail:
pejtersen@greve-strand.dkwww.PEJ-Førstehjælp.dk