PEJ-Førstehjælp førstehjælpsuddannelse førstehjælpskurser
Tlf 4369 1425
Førstehjælp ved hjertestop, Hjerte-LUnge-Redning og Hjertestarter

Førstehjælp ved hjertestop – Hjerte-Lunge-Redning

Indhold og kursusplan:

Kurset indeholder Basal genoplivning, Hjerte-Lunge-Redning, Brug af hjertestarter (AED) samt Situationsøvelser

Formål:         Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning (HLR) samt ved anvendelse af hjertestarter.

 

Mål:               Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Indhold:

Varighed:                           4 timer

Antal deltagere:                 Max 12 personer

Pris:                                    kr. 4.500, ekskl. moms

Særlige forhold/bestemmelser:
Deltagerforudsætninger:  Ingen
Kontrol:                             Mundtlig og praktisk feedback
Uddannelsesbevis:           Der udstedes bevis i henhold til Dansk Førstehjælpsråds
                                          retningslinjer ved gennemført uddannelse

Instruktører:                        Instruktør i førstehjælp, godkendt af Dansk Førstehjælpsråd

Litteratur:                            I uddannelsen anvendes bøger og materialer, der er 
                                           udarbejdet i enhold til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

 

PEJ-Førstehjælp, v/Claus Pejtersen, Storeholm 54, 2670 Greve, Tlf. 4369 1425 / 2984 9595,
Cvr: 3624 9447, e-mail: pejtersen@greve-strand.dkwww.PEJ-Førstehjælp.dk