PEJ-Førstehjælp førstehjælpsuddannelse førstehjælpskurser
Tlf 4369 1425
Førstehjælpsuddannelser

Jf. Dansk Førstehjælpsråd blev alle officielle førstehjælpsuddannelser ændret pr. 1. januar 2016. De overordnede kategorier i uddannelsesplanerne er således som nedenstående, hvor de faste uddannelser ved PEJ-Førstehjælp er anført som underpinde i blå tekst:

 

Endvidere gennemføres hhv.

 

PEJ-Førstehjælp tilbyder og gennemfører hovedparten af de nævnte uddannelser, jf. uddannelsesoversigten, idet de faste uddannelser er listet med blå tekst.

Behov for anden førstehjælpsuddannelse eller andre kombinationer kan aftales og arrangeres.