PEJ-Førstehjælp førstehjælpsuddannelse førstehjælpskurser
Tlf 4369 1425
Grundlæggende Førstehjælpskursus, Niveau Mellem (12 timer)

Grundlæggende Førstehjælp, 12 timer, niveau Mellem.

Indhold og kursusplan:
Kurset indeholder Hjerte-Lunge-Redning, Genoplivning ved brug af hjertestarter (AED), Livreddende Førstehjælp, Førstehjælp ved tilskadekomst, Rutinering i livreddende Førstehjælp A-B-C samt Situationsøvelser.

Formål:          Formålet er at bibringe deltagerne den viden og de færdigheder, som sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der standser eller nedsætter vejrtrækning, spærrer luftveje eller påvirker blodcirkulationen, samt kunne foretage genoplivning af en livløs person hhv. ved at give Hjerte-Lunge-Redning og ved anvendelse af hjertestarter.

 

Mål:               Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Endvidere skal deltageren have forståelse af:

Indhold:


Varighed:                             12 timer

Antal deltagere:                   Max 12

Pris:                                    kr. 13.500 ekskl. moms

Særlige forhold/bestemmelser:
Deltagerforudsætninger:  Ingen
Kontrol:                             Mundtlig og praktisk feedback
Uddannelsesbevis:           Der udstedes bevis i henhold til Dansk Førstehjælpsråds
                                          retningslinjer ved gennemført uddannelse

Instruktører:                        Instruktør i førstehjælp, godkendt af Dansk Førstehjælpsråd

Litteratur:                              I uddannelsen anvendes bøger og materialer, der er udarbejdet i
                                              henhold til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

PEJ-Førstehjælp, v/Claus Pejtersen, Storeholm 54, 2670 Greve,
Tlf. 4369 1425 / 2984 9595, Cvr: 3624 9447
e-mail:
pejtersen@greve-strand.dkwww.PEJ-Førstehjælp.dk