PEJ-Førstehjælp førstehjælpsuddannelse førstehjælpskurser
Tlf 4369 1425
Grundlæggende Førstehjælpskursus, Niveau Minimum (6 timer)

Grundlæggende Førstehjælp, 6 timer, niveau Minimum.

Indhold og kursusplan:
Kurset indeholder Basal genoplivning, Hjerte-Lunge-Redning, Brug af hjertestarter (AED), Livreddende førstehjælp samt Situationsøvelser (Livreddende førstehjælp og Førstehjælp ved hjertestop, samlet)

Formål:          Formålet er at bibringe deltagerene den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker og kunne foretage genoplivning af en livløs person hhv. ved at give Hjerte-Lunge-Redning og ved anvendelse af hjertestarter.

Mål:               Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Endvidere skal deltageren have forståelse af:

 

Indhold:


Varighed:                             6 timer

Antal deltagere:                    Max 12

Pris:                                     kr. 6.500 ekskl. moms

Særlige forhold/bestemmelser:
Deltagerforudsætninger:  Ingen
Kontrol:                             Mundtlig og praktisk feedback
Uddannelsesbevis:           Der udstedes bevis i henhold til Dansk Førstehjælpsråds
                                          retningslinjer ved gennemført uddannelse

Instruktører:                        Instruktør i førstehjælp, godkendt af Dansk Førstehjælpsråd

Litteratur:                            I uddannelsen anvendes bøger og materialer, der er 
                                           udarbejdet i enhold til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.
 

PEJ-Førstehjælp, v/Claus Pejtersen, Storeholm 54, 2670 Greve, Tlf. 4369 1425 / 2984 9595, Cvr: 3624 9447
e-mail:
pejtersen@greve-strand.dkwww.PEJ-Førstehjælp.dk