PEJ-Førstehjælp førstehjælpsuddannelse førstehjælpskurser
Tlf 4369 1425
Kursus i Livreddende Førstehjælp (3 timer)

Livreddende Førstehjælp

Indhold og kursusplan.

Formål:         Formålet er at bibringe deltagerene den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Mål:              Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Endvidere skal deltageren have forståelse af:

Indhold: